Hoppa till sidans innehåll

Årsmöte 26 maj

24 MAR 2010 10:35
Onsdag 26 maj 2010 har Tjörns konståkningsklubb årsmöte i kafeterian på andra våningen i ishallen. Alla medlemmar är varmt välkomna att delta.

På mötet tas bland annat de reviderade stadgarna upp för godkännande.
 • Skapad: 24 MAR 2010 10:35

Här är styrelsens förslag till nya stadgar. Alla föreslagna ändringar är markerade i rött ifall någon vill jämföra med de nuvarande stadgarna.

 

Dagordning till årsmöte 2010-05-26:

  1. Fastställande av röstlängd för mötet.
  2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
  3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
  4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
  5. Fastställande av föredragningslista.
  6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,

   b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.

  7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
  8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
  9. Fastställande av medlemsavgifter.
  10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.
  11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
  12. Val av
  1. föreningens ordförande för en tid av ett år
  2. halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år
  3. suppleanter i styrelse valda i grupp för en tid av ett år
  4. två revisorer jämte en suppleant för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta
  5. två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, vilka en skall utses till sammankallande
  6. beslut om val av ombud till SDF-möten (och ev andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud)
  1. Övriga frågor

OBS!

Beslut i fråga av större ekonomisk betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte finns med i kallelsen till mötet.

Skribent: Britta Leander

MP Skating

  

 

 

 

 

 

Postadress:
Tjörns KK - Konståkning
Tjörns ishall, Stansvik
47141 Rönnäng

Kontakt:
Tel: 0304672000
E-post: tkk.kansliet@telia.c...

Se all info