Hoppa till sidans innehåll

Årsmötet 19 maj 2009

27 MAJ 2009 08:15
Tjörns konståkningsklubbs årsmöte hölls i kafeterian i Rönnängs ishall den 19 maj 2009. Här är protokollet:

  • Skapad: 27 MAJ 2009 08:15

§1. Fastställande av röstlängd.
§2.  Till mötesordförande valdes Marianne Sehlstedt och sekreterare Lisa Bäcklund.
§3. Till justerare av protokollet samt rösträknare valdes Katarina Hansson och Maria Alexandersson.
§4. Mötet var behörigt utlyst. Ja
§5. Föredragningslista fastställdes.
§6.  a) Verksamhetsberättelsen gicks igenom och godkändes.
b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret gicks igenom och godkändes.
§7. Revisionsberättelsen lästes upp av Maria Alexandersson och i den yrkade revisorerna på ansvarsfrihet för styrelsen.
§8. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 20080526-20090519
§9. Medlemsavgift för 2009/2010 fastställdes till 100 kr/familj.
§10. Fastställande av verksamhetsplan för 2009/2010. Preliminär planering: Test: Augusti V32 + (ev. okt/nov 09) + feb/mars-10. KM och Singeltävling:   Ev. November och februari (beroende på hur alla andra tävlingar ligger) Ev ha dessa ihop  eller var för sig. Beslut tas under sommaren/augusti. Juluppvisning: Ev. söndag V 50/51 beroende på Havstrofén. Havstrofén: Besked från Bohuslän Dal angående denna, men önskemålet är V50. Våruppvisning: Ev V12 (beroende på hur tävlingarna ligger till)
§11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. Inga förslag
§12.

Val av  

a. Ordförande

Vakans    

 

b. Styrelseledamöter, 2 år     

Gunilla Börjesson

Maria Alexandersson

Lisa Bäcklund

Janne Holmgren

Lisa Adolfsson

Magnus Ronquist (1 år kvar)

Britta Leander (1 år kvar)

Ann-Sofie Kajbic (1 år kvar)

Katarina Hansson (1 år kvar)  

 

c. Suppleanter, 1 år              

Marie Mattsson

Susanne Wallroth  

 

d. Revisorer, 1 år 

Kent Yngve

Maud Sandberg  

revisorsuppleant: Jannike Kentsdotter  

 

e. Valberedningen, 1 år 

Annika Hansson (sammankallande)

Catrin Abrahamsson            

 

f. Ombud till SDF-möten

Marlena Andersson (ledamot) 

Marie Mattsson (suppleant)

§13. Övriga frågor: Styrelsen är komplett med 11 deltagare, ordförandeposten är vakant. Ordförandeuppdragen fördelas mellan ledamöterna. Två kontaktpersoner kommer att utse på det konstituerande mötet.

 

Justerare: Katarina Hansson och Maria Alexandersson  

Vid Protokollet: Lisa Bäcklund

Skribent: Britta Leander

MP Skating

  

 

 

 

 

 

Postadress:
Tjörns KK - Konståkning
Tjörns ishall, Stansvik
47141 Rönnäng

Kontakt:
Tel: 0304672000
E-post: tkk.kansliet@telia.c...

Se all info