SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
Tjörns Konståkningsklubb
Fotboll

Personuppgiftspolicy

Inom Tjörns konståkningsklubb (TKK nedan) har vi alltid värnat om den personliga integriteten och det kommer vi alltid göra. Vi kommer till exempel inte dela med oss av dina personuppgifter till någon annan än våra samarbetspartners där vi säkerställt att dina uppgifter är trygga. Exempel på samarbetspartners är Tjörns Kommun, SISU idrottsutbildarna, Svenska Konståkningsförbundet, riksidrottsförbundet etc. etc. Så nu vill vi berätta hur vi hanterar och sparar dina uppgifter.

 

Så skyddar vi dina personuppgifter

TKK värnar om din integritet och skyddar alltid dina personuppgifter med de tekniska och organisatoriska åtgärder som krävs i varje enskilt fall, och säkerställer att behandlingen sker enligt gällande lag.

 

Så inhämtar TKK dina personuppgifter

TKK använder endast personuppgifter som vi inhämtar från dig själv förutom bilder vilka används i liten utsträckning och vi försöker minimera användandet av bilder på enskilda personer.

TKK sparar alla personuppgifter på rättslig grund genom avtal (medlemskap), rättslig förpliktelse eller intresseavvägning. I vissa fall kan TKK komma att behöva ditt samtycke för att behandla dina personuppgifter. När du i så fall lämnar ditt samtycke kommer du alltid att få klar och tydlig information om vad du samtycker till och ett samtycke kan alltid återkallas av dig som person.

 

Exempel på personuppgifter som TKK hanterar och hur de används

Det kan vara namn, e-postadress, telefonnummer, postadress, personnummer, testresultat, licenser, tävlingsresultat, betalningsinformation och annan information som du lämnat till oss och som är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig som medlem.

TKK kan även behöva behandla dina personuppgifter på grund av krav i lag eller förordning, t.ex. gentemot bokföringslagen.

 

Dessa har tillgång till dina uppgifter

Dina personuppgifter används av TKK och TKK’s personuppgiftsbiträden. TKK lämnar inte ut personuppgifter till tredje person om vi inte behöver göra detta på grund av lag, förordning, myndighetsbeslut eller för att skydda våra rättigheter eller tredje parts rättigheter. Namn, bild och prestation kan publiceras på föreningen hemsida och andra sociala kanaler under föreningens kontroll.

Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part. Eventuella reklamutskick görs i så fall alltid med TKK som avsändare för att undvika att lämna ut uppgifterna till tredje part.

 

Så länge sparar vi dina uppgifter

TKK sparar dina personuppgifter i enlighet med de gallringsbeslut som beslutats av föreningens styrelse och/eller personal. I kort betyder det att personuppgifter sparas så länge medlemskapet är aktivt och/eller om det anses troligt att uppgifterna kan komma att ha betydelse vid ett eventuellt återupptaget medlemskap. Personuppgifter som krävs för att efterleva lagkrav och förordningar sparas så länge så krävs. Gallringsbesluten innehåller information om när TKK får och skall ta bort handlingar som innehåller dina personuppgifter.

 

Dina rättigheter

Du har rätt att när som helst (kostnadsfritt en gång per år) begära information om vilka personuppgifter vi har sparat om dig. Din begäran ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad samt innehålla uppgift om namn, adress och personnummer. Detta behöver vi för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person.

Skicka din begäran om registerutdrag, information eller rättning av felaktiga uppgifter till: Tjörns Konståkningsklubb, Tjörns ishall, Stansvik, 471 41 Rönnäng.

Om dina uppgifter hos TKK är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem raderade eller rättade. Vi kan inte radera uppgifter om det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, som exempelvis bokföringsregler. Vi kan heller inte radera uppgifter när det finns legitima skäl till varför uppgifterna måste sparas, till exempel obetalda skulder.

 

Vid eventuella frågor kring föreningens behandling av personuppgifter är du välkommen att höra av dig till styrelsen.tkk@gmail.com

 
Anmälan
Våra sponsorer